Automatizace procesů

Automatizace procesů hraje významnou roli u činností:

 • které se ve společnostech provádějí každý den
 • které hrají důležitou roli v hodnotovém řetězci
 • které se pravidelně opakují

Procesy se provádějí snadněji, rychleji a s méně chybami, když jsou automatizovány. Zaměstnanci a data společnosti jsou začleněny do procesního řetězce a řízeny postupem s navrženou logikou. Každý potom přesně vždy ví, co je třeba kdy udělat – díky časově řízeným a akčním procesům. To vede k hladkému průběhu procesů.

Neomezené možnosti

Větší automatizace, větší úspěšnost

Existuje téměř neomezený počet způsobů, jak automatizovat procesy – a tedy pracovat efektivněji.

Zkraťte například čekací doby díky automatizovaným schvalovacím postupům. Připomenutí pro kolegy o nadcházejících úkolech projektu zajišťují, že se nic neodloží stranou. Žádosti o roční dovolenou lze vytvářet napříč odděleními – bez papíru a rychle. Přenosy dat z jiných softwarových systémů do intranetu lze automatizovat, což šetří čas, protože data není nutné zadávat ručně.

Modelujte své vlastní individuální automatizované procesy – ušetříte nejen čas i peníze.

Vaše výhody při automatizací procesů

Dosahujte firemních cílů

Automatizace procesů modeluje hodnotový řetězec v automatizovaných pracovních tocích a díky tomu je zefektivňuje. Díky transparentnosti procesů jsou komplexní postupy pokryty a organizovány efektivněji, což vytváří nový potenciál vaší společnosti.

Správa úkolů

Mějte vždy přehled o splněných úkolech. Automatizace procesů přiřazuje úkoly přímo odpovídajícímu zaměstnanci na základě definovaného pracovního toku. To znamená, že úkoly lze neustále sledovat a zpracovávat. Duplicitní a zapomenuté úkoly se stávají minulostí.

Přímé zvýšení kvality

Pravděpodobnost chyby se dramaticky snižuje, protože jednoduché administrační procesy běží, aniž by do nich bylo potřeba zasahovat. Chybná data v důsledku nesprávných záznamů, náhodného odeslání dokumentu nesprávnému příjemci nebo nesprávně propojených záznamů o zákaznických datech se stávají minulostí.

Zvyšte produktivitu a efektivitu

Soustřeďte se na to podstatné ve vaší společnosti a nechte automatizaci procesů postarat se o rutiny. To zvyšuje efektivitu vaší společnosti, zrychluje procesy a zbavuje vaše zaměstnance každodenní zátěže. Díky tomu automatizace uvolňuje zdroje, eliminuje zbytečné akce, snižuje náklady a zvyšuje spokojenost zaměstnanců.

Větší shoda

Dodržování podnikových směrnic je důležité v každém odvětví. Zapojené systémy a zavedené postupy pro docílení shody ve společnosti jsou však velmi závislé na dílčích postupech. Díky automatizaci procesů lze definovat jasná a jednotná pravidla a tím i požadavky na ochranu dat (GDPR) i na správu souborů, distribuční strategie a fakturaci.

Individuální přizpůsobení

Automatizace procesů znamená pro každé odvětví, společnost a oddělení něco jiného. Schopnost individuálně přizpůsobit automatizaci procesů příslušnému spektru úkolů je nutností.

Vyšší spokojenost zákazníků

Nepeněžní výhody automatizace procesů jsou často přehlíženy. Například celkově lepší zákaznický servis například díky jasným procesům. Zrychlete své služby a měřitelně zvyšte spokojenost svých zákazníků. Společnosti, které efektivně implementují automatizaci procesů, mají významnou konkurenční výhodu nad společnostmi, které se drží svých manuálních, komplikovaných a pomalých procesů.

Škálovatelnost

Pokud se rozšíří vaše společnost a/nebo počet zaměstnanců. automatizaci procesů lze rozšířit bez vysokých nákladů. Bez ohledu na to, zda se vaše společnost rozroste o 5, 10, 100 nebo 1 000 zaměstnanců, roste s nimi plně automatizovaný a transparentní pracovní tok.

Okamžitý záznam dat

Data, která se zadávají buď ručně, nebo se do systému přidávají automaticky prostřednictvím rozhraní, lze okamžitě zpracovat a podle potřeby odkudkoli z celého světa. To znamená, že můžete nejen spouštět procesy téměř v reálném čase, ale můžete také vytvářet reporty, které umožňují vedení přijímat rychlá a kvalitativní rozhodnutí, která udržují společnost na úspěšném kurzu a urychlují růst.

Jak nás hodnotí
WEKO Wohnen GmbH

Správce procesů od společnosti Intrexx se nám již mnohokrát osvědčil jako užitečný. S ním je mapování procesů na portálu neuvěřitelně rychlé a jednoduché. Rozhodně nám to ušetřilo práci a ušetřilo frustraci.

Thomas Hofbauer, vedoucí informační referent

Zaujalo Vás to?

Kontakt

Kontaktujte mě

Chcete více informací?

Audit zdarma

XDOC DS s.r.o.

NAGANO PARK I.
U Nákladového nádraží 3146/6
130 00 Praha 3

  Budeme Vás kontaktovat

    Jak mi Intrexx umí pomoci?

    Chci audit ZDARMA

    Analýza —> zjištění —> doporučení —> úspory